Konference
Stavby z přírodních materiálů 2017

10. - 12. 3. 2017
Impact HUB Praha

Registrace »

Sdílet

Hlavním posláním a cílem konference je přinést aktuální informace a zkušenosti z oblasti přírodního stavitelství a souvisejících důležitých témat:ekologické stavební materiály, úsporné technologie, ostrovní systémy,permakulturní principy,udržitelné hospodaření s vodou, přírodní dětská hřiště, komunitní spolupráce.

Více informací »

Pokud toužíte bydlet zdravě, oslovuje vás použití přírodních stavebních materiálů a design přírodního stavitelství, zajímáte se o trvale udržitelný způsob života, plánujete stavbu či rekonstrukci vašeho domu, anebo třeba chcete postavit dětem pěkné hřiště, na konferenci můžete načerpat řadu zajímavých informací a podnětů, praktických rad a zkušeností přímo od odborníků z oboru přírodního stavitelství.

Celý program je koncipován tak, aby přinesl podněty jak laikům, tak odborníkům, a každý zde nalezl to své. Budeme se zabývat jak základními principy přírodního stavitelství, tak různými konstrukčními systémy a trendy, slaměnými domy, hliněnými omítkami, rekonstrukcí a realizacemi v interiéru, domy z hlíny či konopí, různými technologiemi zpracování, šetrným hospodařením s vodou, přírodními stavebními materiály a dalším. Podrobný program naleznete níže.

Nedílnou součástí konference a také programu je vlastní setkávání se účastníků, navazování zajímavých kontaktů, networking účastníků. Proto konference počítá s vytvořením setkávacích „chilloutových“ zón, kde se účastníci budou moci občerstvit a vzájemně poznat. Sám prostor Hubu přímo vybízí ke komunikaci a k navazování kontaktů. Dle ohlasu zúčastněných je právě navazování kontaktů, rozhovory a sdílení s podobně smýšlejícími lidmi jedním z největších přínosů konference.

Prostor Hubu je členitý, najdeme zde nejen velký přednáškový sál, ale také bar, venkovní terasu, několik místností, kde si můžete prohlédnout tržiště ekologicky šetrných firem a nakoupit různé řemeslné výrobky, zdravé potraviny, umělecké předměty, či se dozvědět o činnosti zajímavých spolků či sdružení, odpočinout si a načerpat sil do dalších přednášek.

Součástí programu konference budou i bezplatné poradny, kde můžete zkonzultovat Vaše projekty - slaměné domy a přírodní zahrady.

V minulém roce vyvolala konference velký zájem a zúčastnilo se jí téměř 280 nadšenců. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i letos. Pokud byste nás chtěli podpořit, sdílejte, prosím, pozvánku s vašimi přáteli.


Registrace »

Program konference

Pátek
10. 3. 201719.00
Sigi Koko
Filosofie a principy přírodního stavitelství
V současné době patří mezi nejznámější propagátory přírodního stavitelství na světě. V roce 1998 založila organizaci Build Naturally se sídlem ve Washingtonu v USA. Specializuje se na navrhování a realizaci úsporných budov v duchu přírodního stavitelství. Poskytuje konzultační služby a vzdělávací semináře pro architekty, stavební firmy a developery. Hlavní oblasti odborných znalostí a specializace jsou – Ekologicky šetrné stavební materiály, slaměné domy, techniky přírodního stavitelství, strategie v oblasti energetiky a ochrany vody, pasivní solární design. Věří, že je možné iniciovat pozitivní změny ve světě, tak jak řekl Gándhí, "Buď tou změnou, kterou chceš ve světě vidět."

» více informací
» Facebook
21.00
Gernot Minke
Bioarchitektura
Je architekt a profesor univerzity v Kasselu v Německu, kde založil výzkumnou stavební laboratoř a pod jeho vedením se uskutečnilo více než 40 výzkumných projektů v oblasti nízkonákladového stavění z přírodních materiálů. Zabýval se především testováním nepálené hlíny, slámy, dřeva, bambusu, a jejich potenciálem pro využití v současné moderní architektuře. Přednášel na více než 60 mezinárodních konferencích, publikoval více než 300 článků v časopisech a odborných časopisech a je autorem knih Příručka hliněného stavitelství, Stavby ze slámy, Stavby z bambusu, Zelené střechy.

» více informací
22.30
Afterpárty
prostor pro setkání a třeba i tanec

Sobota
11. 3. 2017

9.00
Lukáš Gavlovský
Tvoření z přírodních materiálů

Přes malbu a fotografii se postupně dostal k realizacím prostorových děl ve volné i urbanizované krajině. Světy ukryté v přírodních materiálech jsou tématem i základní surovinou pro tvorbu většiny jeho soch, atypických dětských hřišť, akustických objektů, řešení zákoutí soukromých zahrad, či osobitého mobiliáře parků. S oblibou využívá především torza padlých stromů a materiálů nalezených přímo v krajině. Zájem o přírodní stavitelství jej nasměřovalo ke stavbě vlastního slaměného domu vestavěného do stodoly, kde se skrze využití barevných zemin opět přiblížil ke své původní malířské profesi. Od té doby se věnuje i práci s hlínou v architektuře ve formě nástěnných obrazů, či třeba stěnám z dusané hlíny.

» more information
10.00
Petr Hájek
Osobní dům a rodová zahrada

Petr je architekt a ve svojí spolupráci se stavebníky, projektanty a řemeslníky se zabývá filozofií a tvorbou prostorů pro život člověka v přírodě. Člověk je přírodní tvor a žije v přírodním prostředí. Pro návrh bydlení to znamená, že nejprve navrhujeme a tvoříme biotop zahrady, jehož nedílnou součástí se stává člověk společně se svým životním prostorem a domem. Dům je pozorovatelnou vnějšího světa. Vnější prostor v sobě nese život, harmonii a krásu celého projektu. Petr pracuje na nových konceptech života člověka na Zemi jako jsou Osobní dům, Rodová zahrada, Vesnička otevřených dveří, Dům naruby, Stav jako jíš a podobně.

» více informací
11.00
Ondřej Netík
Jak stavět dům jinak - přírodně, levně a s duší

Lektor a praktik věnující se stavění ze slámy a hlíny. Člověk, který pomáhá se svépomocnými stavbami. Permakulturista vnímající svět z pohledu toků energie, myšlenek a pocitů. Řeší dům jako bytost a takto k němu a práci na něm přistupuje. "Pro vás je to budoucnost, možná i náklady a starosti. Pro mne je to duše, kterou pomůžu vystavět."

» více informací
12.00
Martin Kautz
Přírodní stavitelství ve 21.století

Moderní technologie západu na východě. Martin Kautz žije se svou početnou rodinou 9 let v Rusku, kde se zabývá přírodním stavěním a výrobou hliněných omítek. Dnes staví výhradně montované domy s maximalním použitím přírodních materiálů. Dřevěný skelet, přírodní izolace, dřevovláknité desky, hliněné omítky... Všechny stavby jsou difůzně otevřené. Každá je ušitá pro svého majitele a pozemek na míru. Tvarové a rozměrové možnostti jsou neomezené. Stavíme bungalovy, patrové domy. Domy s plochou , nebo sedlovou střechou. Domy s rovnými, ale i kulatými stěnami...

» více informací o lektorovi
» další informace
13.00
Oběd
 
14.30
Eugen Nagy
Manuál ekologickej výstavby. Teória vs. skúsenosti z praxe.

Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D. – absolvoval fakultu architektury STU v Bratislavě (1988) a doktoradské studium na fakultě architektury VUT v Brně (2006) se zaměřením na téma přírodních stavebních materiálů v kontextu udržitelného stavebnictví. Po ukončení studií dlouhodobě pracoval v Rakousku, kde se seznámil s trendy ekologické architektury a následně se specializoval na oblast projektování pasivních domů. Je autorizovaným architektem Slovenské komory architektů (od r. 2000) a jedním z průkopníků ekologické a energeticky efektivní výstavby u nás. Ve své práci, na přednáškách i v publikacích se zaměřuje na udržitelný životní styl.

» více informací o lektorovi
15.30
Prezentace ekologicky šetrných firem
 
Úsporné technologie, ekologicky šetrné barvy, rákosové a šindelové střechy, výrobci hliněných omítek, přírodní recyklovatelné stavební materiály.
17.00
Radek Hála
Legislativa slaměných domů.

Po vyplutí z akademických vod na volné moře konvenčního stavebnictví přepádloval stinné bažiny komerčních developerských projektů, dravé bystřiny designových vil a interierů a bezpečné stojaté vody pasivních dřevostaveb, aby zakotvil na dobrodružném rybníku přírodního stavitelství. Našel tady nejvíc radosti, svobody, odvahy, dobré energie, kamarádství a poctivé práce. Občas mu vrtá hlavou, co se s námi za poslední století stalo, a jak se z nejpřirozenějších věcí, jako je stavění domů, stala záležitost tak komplikovaná. Stále hledá rovnováhu mezi nezávislostí, svobodou a pohodlím, svěžestí moderního a moudrostí tradičního, každodenním snem o kolečku ve stroji a snem o útěku ze skleněných kanceláří do volného prostoru sladce vonících neomezených možností.

» více o projektech, na kterých se Radek Hála podílel
17.30
Michal Bureš
Možnosti dotace ze „Zelená úsporám“

Autorizovaný inženýr a nezávislý specialista na pasivní domy. Kromě samostatných projektů provádí stavebně fyzikální návrhy konstrukcí a zajišťuje odborný dozor na stavbách. Navrhuje energetické koncepce vytápění, přípravy teplé vody, solárních systémů a větrání s rekuperací tepla. Díky úzké spolupráci s výzkumným centrem při ČVUT se snaží přinášet do praxe nejnovější poznatky z oboru. V současné době se aktivně věnuje financování projektů z programu - Zelená úsporám a projektům slaměných domů.

» více informací
18.00
Panelová diskuze zúčastněných odborníků
Profesionalizace, inovace a konkurenceschopnost přírodního stavitelství
19.00
Večeře
 
20.00
Afterparty
Prostor pro setkání a třeba i tanec

Neděle
12. 3. 2017

9.00
Networking účastníků – synergie našich cest.
Propojování nabídky a poptávky.
10.00
Pavel Černý
Soběstačný dům
K přírodnímu stavění jsem se prvně dostal v roce 2010 na stavbě slamáku kamarádů. Dlouhá léta jsem o něčem takovém také snil a tak jsem v roce 2013 s tehdejší přítelkyní začal připravovat vše, aby jsme měli krásné bydlení. Rozhodli jsme se postavit soběstačný domek v zahrádkářské kolonii s vlastní vodou i elektřinou. Tento projekt si nakonec odnesl stříbrnou cenu v projektu Obnovitelné desetiletí, kterou pořádá Solární asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost. Říkám o sobě, že jsem ajťák na ústupu a začínající hospodář. Rád inspiruji druhé. Věřím na objednávky z "hora."

» více informací o lektorovi
» více informací o soběstačném domě
11.00
Miro Hrib
Inovatívne zachytenie a využitie dažďovej vody v meste.

Skúsený projektant a staviteľ lesníckych a krajinárskych stavieb ako sú cyklotrasy, lesné cesty , jazierka a prehrádzky na bystrinách. Spoluzakladateľ nadácie Blue Alternatíve Nadácia spolu s Michalom Kravčíkom pre podporu inovatívnych realizácii pre zachytenie a využitie dažďovej vody v krajine a v mestách . Navrhuje adaptačné opatrenia a tvorí lokálne stratégie proti dopadom klimatickej zmeny a najmä proti suchu.

» více informací
12.00
Patrik Majringer
Potenciál využití konopí ve stavebnictví.

Propagátor využívání technického konopí ve stavebnictví, realizátor staveb a vývojář nových metod stavění z konopí. Od roku 2007 se zabývá využitím konopí ve stavebním průmyslu. Lana, laky, konopné izolace, hliněné omítky s konopím, konopný beton Hempcrete a jeho široké využití ve stavebnictví. S tím vším vás seznámí ve své přednášce.

» více informací
12.30
Karel Šebela
Czech Earthship

V minulosti byl fascinován projekty zemělodí architekta Michaela Reynoldse. V Česku nebyli žádní odborníci na tento typ staveb. Proto se rozhodl odcestovat do USA , kde navštěvoval přednášky a kurzy Michaela Reynoldse, který netradiční domy staví po celém světě už čtyřicet let. V minulých letech si postavil vlastní zeměloď ve Zlechově na Uherskohradišťsku. Jde o první zkolaudovaný dům tohoto typu v Česku. Je pasivnější než dnes známé pasivní domy. Umí si sám vyrobit elektřinu a šetrně hospodaří s vodou z místního zdroje.

» více informací
13.00
Ukončení konference
 
13.15
Oběd
 Stáhnout pozvánku »


Místo konání

Impact HUB Praha
Drtinova 557/10
Praha 150 00


Registrace »

HUB Praha najdete v Praze na Smíchově, nedaleko Andělu, pět minut chůze od OC Nový Smíchov nebo od zastávky Švandovo divadlo.
Více informací »

Ubytování v blízké lokalitě:
Hostel Klamovka
Airbnb

Dojmy z minulého ročníku

Přátelé, vězte, ono to půjde! Už to není jen sen, je to realita. Je nás tolik! Kulturně kreativních, či jak jinak nazvat to „ tribu“ zúčastněných. Zajímavých, zázračných, nadšených, aktivních, co chtějí žít jinak. Pohled na tu masu krásných lidí mě dojal a z konference si odnáším jistotu, že „Nový věk“ je opravdu tady. Tolik nádherných projektů, skupin, záměrů, vizí! Cítím vděčnost, že jsem mohla být toho všeho součástí a děkuji pořadatelům (o.s. Baobaby) za tak přínosnou akci! Jsem zvědavá na všechny ty krásné věci, které se v naší zemi díky těmto lidem zrealizují.Číst více »

Atmosféra minulého ročníku

Registrace na konferenciCena konference:Doporučujeme zúčastnit se celé konference, která je tématicky uspořádaná tak, aby poskytla komplexní informace o tématu - Stavby z přírodních materiálů.

-->

Kontakt

Neváhejte nám napsat vaše dotazy ohledně konference Stavby z přírodních materiálů 2017.


Organizátor

Viktor Karlík
stav.baobaby@gmail.com
605 371 737