Konference
Stavby z přírodních materiálů 2017

10. - 12. 3. 2017
KZ Domovina

Registrace »

Sdílet

Hlavním posláním a cílem konference je přinést aktuální informace a zkušenosti z oblasti přírodního stavitelství a souvisejících důležitých témat:ekologické stavební materiály, úsporné technologie, ostrovní systémy,permakulturní principy,udržitelné hospodaření s vodou, přírodní dětská hřiště, komunitní spolupráce.

Více informací »

Pokud toužíte bydlet zdravě, oslovuje vás použití přírodních stavebních materiálů a design přírodního stavitelství, zajímáte se o trvale udržitelný způsob života, plánujete stavbu či rekonstrukci vašeho domu, anebo třeba chcete postavit dětem pěkné hřiště, na konferenci můžete načerpat řadu zajímavých informací a podnětů, praktických rad a zkušeností přímo od odborníků z oboru přírodního stavitelství.

Celý program je koncipován tak, aby přinesl podněty jak laikům, tak odborníkům, a každý zde nalezl to své. Budeme se zabývat jak základními principy přírodního stavitelství, tak různými konstrukčními systémy a trendy, slaměnými domy, hliněnými omítkami, rekonstrukcí a realizacemi v interiéru, domy z hlíny či konopí, různými technologiemi zpracování, šetrným hospodařením s vodou, přírodními stavebními materiály a dalším. Podrobný program naleznete níže.

Nedílnou součástí konference a také programu je vlastní setkávání se účastníků, navazování zajímavých kontaktů, networking účastníků. Proto konference počítá s vytvořením setkávacích „chilloutových“ zón, kde se účastníci budou moci občerstvit a vzájemně poznat. Sám prostor konference přímo vybízí ke komunikaci a k navazování kontaktů. Dle ohlasu zúčastněných je právě navazování kontaktů, rozhovory a sdílení s podobně smýšlejícími lidmi jedním z největších přínosů konference.

Součástí programu konference budou i bezplatné poradny, kde můžete zkonzultovat Vaše projekty - slaměné domy a přírodní zahrady.

V minulém roce vyvolala konference velký zájem a zúčastnilo se jí téměř 280 nadšenců. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i letos. Pokud byste nás chtěli podpořit, sdílejte, prosím, pozvánku s vašimi přáteli.


Registrace »

Program konference

Pátek
10. 3. 201719.00
Sigi Koko
Filosofie a principy přírodního stavitelství
V současné době patří mezi nejznámější propagátory přírodního stavitelství na světě. V roce 1998 založila organizaci Build Naturally se sídlem ve Washingtonu v USA. Specializuje se na navrhování a realizaci úsporných budov v duchu přírodního stavitelství. Poskytuje konzultační služby a vzdělávací semináře pro architekty, stavební firmy a developery. Hlavní oblasti odborných znalostí a specializace jsou – Ekologicky šetrné stavební materiály, slaměné domy, techniky přírodního stavitelství, strategie v oblasti energetiky a ochrany vody, pasivní solární design. Věří, že je možné iniciovat pozitivní změny ve světě, tak jak řekl Gándhí, "Buď tou změnou, kterou chceš ve světě vidět."

» více informací
» Facebook
21.00
Gernot Minke
Bioarchitektura
Je architekt a profesor univerzity v Kasselu v Německu, kde založil výzkumnou stavební laboratoř a pod jeho vedením se uskutečnilo více než 40 výzkumných projektů v oblasti nízkonákladového stavění z přírodních materiálů. Zabýval se především testováním nepálené hlíny, slámy, dřeva, bambusu, a jejich potenciálem pro využití v současné moderní architektuře. Přednášel na více než 60 mezinárodních konferencích, publikoval více než 300 článků v časopisech a odborných časopisech a je autorem knih Příručka hliněného stavitelství, Stavby ze slámy, Stavby z bambusu, Zelené střechy.

» více informací
22.30
Afterpárty
prostor pro setkání a třeba i tanec

Sobota
11. 3. 2017

9.00
Lukáš Gavlovský
Tvoření z přírodních materiálů

Přes malbu a fotografii se postupně dostal k realizacím prostorových děl ve volné i urbanizované krajině. Světy ukryté v přírodních materiálech jsou tématem i základní surovinou pro tvorbu většiny jeho soch, atypických dětských hřišť, akustických objektů, řešení zákoutí soukromých zahrad, či osobitého mobiliáře parků. S oblibou využívá především torza padlých stromů a materiálů nalezených přímo v krajině. Zájem o přírodní stavitelství jej nasměřovalo ke stavbě vlastního slaměného domu vestavěného do stodoly, kde se skrze využití barevných zemin opět přiblížil ke své původní malířské profesi. Od té doby se věnuje i práci s hlínou v architektuře ve formě nástěnných obrazů, či třeba stěnám z dusané hlíny.

» more information
10.00
Petr Hájek
Osobní dům a rodová zahrada

Petr je architekt a ve svojí spolupráci se stavebníky, projektanty a řemeslníky se zabývá filozofií a tvorbou prostorů pro život člověka v přírodě. Člověk je přírodní tvor a žije v přírodním prostředí. Pro návrh bydlení to znamená, že nejprve navrhujeme a tvoříme biotop zahrady, jehož nedílnou součástí se stává člověk společně se svým životním prostorem a domem. Dům je pozorovatelnou vnějšího světa. Vnější prostor v sobě nese život, harmonii a krásu celého projektu. Petr pracuje na nových konceptech života člověka na Zemi jako jsou Osobní dům, Rodová zahrada, Vesnička otevřených dveří, Dům naruby, Stav jako jíš a podobně.

» více informací
11.00
Ondřej Netík
Jak stavět dům jinak - přírodně, levně a s duší

Lektor a praktik věnující se stavění ze slámy a hlíny. Člověk, který pomáhá se svépomocnými stavbami. Permakulturista vnímající svět z pohledu toků energie, myšlenek a pocitů. Řeší dům jako bytost a takto k němu a práci na něm přistupuje. "Pro vás je to budoucnost, možná i náklady a starosti. Pro mne je to duše, kterou pomůžu vystavět."

» více informací
12.00
Martin Kautz
Přírodní stavitelství ve 21.století

Moderní technologie západu na východě. Martin Kautz žije se svou početnou rodinou 9 let v Rusku, kde se zabývá přírodním stavěním a výrobou hliněných omítek. Dnes staví výhradně montované domy s maximalním použitím přírodních materiálů. Dřevěný skelet, přírodní izolace, dřevovláknité desky, hliněné omítky... Všechny stavby jsou difůzně otevřené. Každá je ušitá pro svého majitele a pozemek na míru. Tvarové a rozměrové možnostti jsou neomezené. Stavíme bungalovy, patrové domy. Domy s plochou , nebo sedlovou střechou. Domy s rovnými, ale i kulatými stěnami...

» více informací o lektorovi
» další informace
13.00
Oběd
 
14.30
Eugen Nagy
Manuál ekologickej výstavby. Teória vs. skúsenosti z praxe.

Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D. – absolvoval fakultu architektury STU v Bratislavě (1988) a doktoradské studium na fakultě architektury VUT v Brně (2006) se zaměřením na téma přírodních stavebních materiálů v kontextu udržitelného stavebnictví. Po ukončení studií dlouhodobě pracoval v Rakousku, kde se seznámil s trendy ekologické architektury a následně se specializoval na oblast projektování pasivních domů. Je autorizovaným architektem Slovenské komory architektů (od r. 2000) a jedním z průkopníků ekologické a energeticky efektivní výstavby u nás. Ve své práci, na přednáškách i v publikacích se zaměřuje na udržitelný životní styl.

» více informací o lektorovi
15.30
Prezentace ekologicky šetrných firem
 
Úsporné technologie, ekologicky šetrné barvy, rákosové a šindelové střechy, výrobci hliněných omítek, přírodní recyklovatelné stavební materiály.
17.00
Radek Hála
Legislativa slaměných domů.

Po vyplutí z akademických vod na volné moře konvenčního stavebnictví přepádloval stinné bažiny komerčních developerských projektů, dravé bystřiny designových vil a interierů a bezpečné stojaté vody pasivních dřevostaveb, aby zakotvil na dobrodružném rybníku přírodního stavitelství. Našel tady nejvíc radosti, svobody, odvahy, dobré energie, kamarádství a poctivé práce. Občas mu vrtá hlavou, co se s námi za poslední století stalo, a jak se z nejpřirozenějších věcí, jako je stavění domů, stala záležitost tak komplikovaná. Stále hledá rovnováhu mezi nezávislostí, svobodou a pohodlím, svěžestí moderního a moudrostí tradičního, každodenním snem o kolečku ve stroji a snem o útěku ze skleněných kanceláří do volného prostoru sladce vonících neomezených možností.

» více o projektech, na kterých se Radek Hála podílel
17.30
Michal Bureš
Možnosti dotace ze „Zelená úsporám“

Autorizovaný inženýr a nezávislý specialista na pasivní domy. Kromě samostatných projektů provádí stavebně fyzikální návrhy konstrukcí a zajišťuje odborný dozor na stavbách. Navrhuje energetické koncepce vytápění, přípravy teplé vody, solárních systémů a větrání s rekuperací tepla. Díky úzké spolupráci s výzkumným centrem při ČVUT se snaží přinášet do praxe nejnovější poznatky z oboru. V současné době se aktivně věnuje financování projektů z programu - Zelená úsporám a projektům slaměných domů.

» více informací
18.00
Panelová diskuze zúčastněných odborníků
Profesionalizace, inovace a konkurenceschopnost přírodního stavitelství
19.00
Večeře
 
20.00
Afterparty
Prostor pro setkání a třeba i tanec

Neděle
12. 3. 2017

9.00
Networking účastníků – synergie našich cest.
Propojování nabídky a poptávky.
10.00
Pavel Černý
Soběstačný dům
K přírodnímu stavění jsem se prvně dostal v roce 2010 na stavbě slamáku kamarádů. Dlouhá léta jsem o něčem takovém také snil a tak jsem v roce 2013 s tehdejší přítelkyní začal připravovat vše, aby jsme měli krásné bydlení. Rozhodli jsme se postavit soběstačný domek v zahrádkářské kolonii s vlastní vodou i elektřinou. Tento projekt si nakonec odnesl stříbrnou cenu v projektu Obnovitelné desetiletí, kterou pořádá Solární asociace ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost. Říkám o sobě, že jsem ajťák na ústupu a začínající hospodář. Rád inspiruji druhé. Věřím na objednávky z "hora."

» více informací o lektorovi
» více informací o soběstačném domě
11.00
Miro Hrib
Inovatívne zachytenie a využitie dažďovej vody v meste.

Skúsený projektant a staviteľ lesníckych a krajinárskych stavieb ako sú cyklotrasy, lesné cesty , jazierka a prehrádzky na bystrinách. Spoluzakladateľ nadácie Blue Alternatíve Nadácia spolu s Michalom Kravčíkom pre podporu inovatívnych realizácii pre zachytenie a využitie dažďovej vody v krajine a v mestách . Navrhuje adaptačné opatrenia a tvorí lokálne stratégie proti dopadom klimatickej zmeny a najmä proti suchu.

» více informací
12.00
Patrik Majringer
Potenciál využití konopí ve stavebnictví.

Propagátor využívání technického konopí ve stavebnictví, realizátor staveb a vývojář nových metod stavění z konopí. Od roku 2007 se zabývá využitím konopí ve stavebním průmyslu. Lana, laky, konopné izolace, hliněné omítky s konopím, konopný beton Hempcrete a jeho široké využití ve stavebnictví. S tím vším vás seznámí ve své přednášce.

» více informací
12.30
Karel Šebela
Czech Earthship

V minulosti byl fascinován projekty zemělodí architekta Michaela Reynoldse. V Česku nebyli žádní odborníci na tento typ staveb. Proto se rozhodl odcestovat do USA , kde navštěvoval přednášky a kurzy Michaela Reynoldse, který netradiční domy staví po celém světě už čtyřicet let. V minulých letech si postavil vlastní zeměloď ve Zlechově na Uherskohradišťsku. Jde o první zkolaudovaný dům tohoto typu v Česku. Je pasivnější než dnes známé pasivní domy. Umí si sám vyrobit elektřinu a šetrně hospodaří s vodou z místního zdroje.

» více informací
13.00
Ukončení konference
 
13.15
Oběd
 


Doprovodný program

Prezentace firem

Propuls Solar
Solární kolektory

Prpoplus Solar je českou výrobní firmou, která zákazníkům přináší vysokou kvalitu výrobků, odborně odvedenou práci a maximální možnou podporu. Vyrábí solární kolektory značky SUNTIME. Dodává kompletní solární systémy a další technologie pro efektivní výrobu energie s orientací na obnovitelné energetické zdroje. Zajišťuje také programování řídících systémů, projektování a administrativní podporu při dotačním financování.

» více informací
Isometal
Zemní vruty

Isometal je slovenský výrobce zemních vrutů. Poskytuje poradenství o stavbách na zemních vrutech, vykonává testy únostnosti podloží a profesionální montáž zemních vrutů.

» více informací
Carbometum
Zdravé prostředí uvnitř budov

Bolest hlavy, únava, oslabení organizmu i psychiky a celkově neblahý vliv na naše zdraví, to všechno mají na svědomí nezdravé budovy. Ptáte se, co je nezdravá budova? Je to v podstatě každá budova, která obsahuje beton, železobeton apod. Tyto materiály produkují kladné ionty, které negativně působí právě na naše zdraví. Naštěstí toto negativní působení umíme v dnešní době eliminovat. Hlavní výhodou teto metody je, že je měřitelná. Tedy lze porovnat stav budovy před a po. Soustředíme se především na místa, ve kterých máme možnost zlepšit život lidem, kteří to potřebují nejvíce. Nemocnice, školy, domy pro seniory a jiná pečovatelská zařízení ve kterých se naše metoda uplatní nejvíce. Jedná se o patentovanou přísadu, která se přidává do maleb, omítek, betonu atd. díky které původně nezdravá budova začne produkovat záporné ionty, které ovlivňují naše zdraví tím správným způsobem. Vice o metodě kladných a záporných iontů se můžete dozvědět v našem eBooku, který je volně ke stažení.

» více informací
Grania
Kořenové čistírny odpadních vod

Hlavní činností firmy je projekce a realizace kořenových čistíren odpadních vod, které jsou elegantním a nízkonákladovým řešením čištění odpadních vod pro obce, průmysl, rodinné domy i rekreační objekty.

» více informací
Mlékovky
Mléčné barvy

Mléčné barvy jsou historicky jedny z nejstarších barev na světě. Jejich čistě přírodní složení, neomezená životnost a jednoduchá aplikace s vynikajícími výsledky z nich dělá unikátní barvy vhodné pro každého začátečníka i profíka. Na rozdíl od jiných barev se do dřeva téměř vpíjí a tak zůstane vidět i struktura dřeva.

» více informací
SUTU
Oděvy

SUTU - je úcta k místu, odkud pocházím, úcta ke kořenům..
SUTU je vědomí, že jsem tady.. dívám se okolo sebe.. tvořím..
Tato oděvní značka vznikala postupně jako reakce na naši potřebu tvořit. Během několika let jsme si střádaly vize a plány, učily se šít a teď už bez toho nemůžeme být. Na výrobu našeho oblečení vybíráme materiály, které pochází z lokálních zdrojů, tedy z českých nebo slovenských textilních firem. Naším ideálem je šít oblečení a doplňky z látek, které jsou od semínka vyráběny zde, co nejblíže nám, a znovu uvést v oblibu suroviny jako je len nebo konopí. To je zatím trochu komplikované, neboť takových možností je u nás jen hrstka. Právě proto se snažíme toto téma otevírat i u firem, kde nakupujeme látky, případně hledat jiné alternativy z oblasti udržitelné módy jako třeba látky z bambusu, rámie atd. Nebo kompletně recyklujeme a přetváříme kousky, které podle nás ještě stojí za to zachovat.

» více informací


Prezentace sdružení
Poradny
Praktická ukázka práce s hlínou


Stáhnout pozvánku »

Místo konání

KZ Domovina
Na Maninách 1525/32a
170 00 Praha 7-Holešovice


Registrace »

KZ Domovina najdete v pražských Holešovicích 100 metrů od tramvajové zastávaky Maniny.

Více informací »

Ubytování v blízké lokalitě:

Ubytovna Holešovice »
(cca 500 m od místa konání, ceny od 160 kč/osoba/noc)

Extol Inn Hotel »
(cca 400 m od místa konání, ceny od 400 Kč/osoba/noc. Máme zde vyjednanou 20% slevu pro účastníky konference. Pokud budete mít zájem o toto ubytování, nepřihlašujte se přes registrační formulář, ale na brozova@extolinn.cz Uveďte do poznámky, že jste účastníci Konference Stavby z přírodních materiálů 2017)

Airbnb »
(hledejte v lokalitě Holešovice, ceny od 350/ osoba/noc)

Další hotely a hostely na Praze 7 »

Spolujízda

Spolujízda na konferenci - Stavby z přírodních materiálů 2017 více informací

Dojmy z minulého ročníku

Přátelé, vězte, ono to půjde! Už to není jen sen, je to realita. Je nás tolik! Kulturně kreativních, či jak jinak nazvat to „ tribu“ zúčastněných. Zajímavých, zázračných, nadšených, aktivních, co chtějí žít jinak. Pohled na tu masu krásných lidí mě dojal a z konference si odnáším jistotu, že „Nový věk“ je opravdu tady. Tolik nádherných projektů, skupin, záměrů, vizí! Cítím vděčnost, že jsem mohla být toho všeho součástí a děkuji pořadatelům (o.s. Baobaby) za tak přínosnou akci! Jsem zvědavá na všechny ty krásné věci, které se v naší zemi díky těmto lidem zrealizují.Číst více »

Atmosféra minulého ročníku

Registrace na konferenciCena konference:


(pokud přihlašujete více osob uveďte jejich jména do komentáře)
Doporučujeme zúčastnit se celé konference, která je tématicky uspořádaná tak, aby poskytla komplexní informace o tématu - Stavby z přírodních materiálů.

-->

Kontakt

Neváhejte nám napsat vaše dotazy ohledně konference Stavby z přírodních materiálů 2017.


Organizátor

Viktor Karlík
stav.baobaby@gmail.com
605 371 737