Konference
Stavby z přírodních materiálů 2018

9. - 11. 3. 2018
KZ Domovina

Registrace » Sdílet »

Hlavním posláním a cílem konference je přinést aktuální informace a zkušenosti z oblasti přírodního stavitelství a souvisejících důležitých témat:ekologické stavební materiály, úsporné technologie, ostrovní systémy,permakulturní principy,udržitelné hospodaření s vodou, přírodní dětská hřiště, komunitní spolupráce.

Více informací »

Pokud toužíte bydlet zdravě, oslovuje vás použití přírodních stavebních materiálů a design přírodního stavitelství, zajímáte se o trvale udržitelný způsob života, plánujete stavbu či rekonstrukci vašeho domu, anebo třeba chcete postavit dětem pěkné hřiště, na konferenci můžete načerpat řadu zajímavých informací a podnětů, praktických rad a zkušeností přímo od odborníků z oboru přírodního stavitelství.

Celý program je koncipován tak, aby přinesl podněty jak laikům, tak odborníkům, a každý zde nalezl to své. Budeme se zabývat jak základními principy přírodního stavitelství, tak různými konstrukčními systémy a trendy, slaměnými domy, hliněnými omítkami, rekonstrukcí a realizacemi v interiéru, domy z hlíny či konopí, různými technologiemi zpracování, šetrným hospodařením s vodou, přírodními stavebními materiály a dalším. Podrobný program naleznete níže.

Nedílnou součástí konference a také programu je vlastní setkávání se účastníků, navazování zajímavých kontaktů, networking účastníků. Proto konference počítá s vytvořením setkávacích „chilloutových“ zón, kde se účastníci budou moci občerstvit a vzájemně poznat. Sám prostor konference přímo vybízí ke komunikaci a k navazování kontaktů. Dle ohlasu zúčastněných je právě navazování kontaktů, rozhovory a sdílení s podobně smýšlejícími lidmi jedním z největších přínosů konference.

V minulém roce vyvolala konference velký zájem a zúčastnilo se jí téměř 500 nadšenců. Pevně věříme, že stejně tak tomu bude i letos. Pokud byste nás chtěli podpořit, sdílejte, prosím, pozvánku s vašimi přáteli.


Registrace »

Program konference

Pátek
9. 3. 201819.00
Sun Ray Kelley
Zahradníci ráje

Vyrůstal jsem v Kaskádovém pohoří v západním Washingtonu. Tady mě, už jako malého, pohltila krása stromů. za posledních padesát let jsem rozvinul organický styl dřevěných konstrukcí z neohraněné kulatiny a větví.
Tento stavební styl vyzdvihuje krásu přírodních forem kolem mě. Jako sochař, návrhář a stavitel mohu jen doufat, že budu tvořit stejně dobře jako příroda, takže pracuji s tím, co mi poskytuje v té nejsurovější formě.
Zkoumám, jak příroda pracuje a napodobuji jednoduchý a citlivý princip jejího krásného světa.

» další informace
» článek
» Facebook
21.00
Simon Dale
Organický dům, Eko-vesnice Lammas

Od roku 2003 žijeme se ženou Jasmine a dětmi v západním Walesu v ekologické vesnici Lammas, kterou jsme pomáhali založit. Navrhujeme a realizujeme přírodní domy. Spolupracujeme na mnoha ekologických projektech, které často vytváříme s různými komunitami. Zjistili jsme, že za pár tisíc liber a několik měsíců práce je možné vytvořit jednoduchá obydlí, která jsou v harmonii s krajinou, ekologicky šetrná a navíc se v nich velmi příjemně bydlí. Na takových přírodních stavbách je něco obrovsky přitažlivého. Díky jednoduchosti a ceně jsou dostupné všem. Použití přírodních materiálů nám umožňuje lépe žít v souladu s krajinou, přírodou a zemí. Věříme, že tento sen je splnitelný pro každého s opravdovým zájmem, vůlí a ochotou na své vizi pracovat. Chtěli bychom být inspirací a rádci komukoliv, kdo má o podobné myšlenky zájem.

» více informací
22.30
Afterparty
Prostor pro setkání a třeba i tanec

Sobota
10. 3. 2018

9.00
Dan Grmela
Zkušenosti z více než 40ti obydlených slaměných domů v ČR

Dan pracuje jako stavební inženýr, koordinuje tým architektů a techniků při projektování nízkoenergetických a pasivních domů z přírodních materiálů. Provádí výzkum a vývoj slaměných domů s hliněnými a vápenými omítkami s vytápěním sálavými akumulačními kamny a sporáky na dřevo. Zpracovává disertační práci na téma "Šíření tepla a vlhkosti ve slaměných konstrukcích", pracuje se slámou a místní hlínou na stavbách, spolupracuje s partou kamarádů - tesařů, truhlářů, zedníků a kamnářů - pořádá pravidelná oborová setkání pro sdílení zkušeností ze staveb, lektoruje kurzy, publikuje a přednáší.

» more information
10.00
Aleš Mádr
Příběh Mádrovic slamáku

Náš jelenský slamák na břehu rybníka jsme s nulovými stavebními zkušenostmi postavili za 1,5 roku. Měli jsme štěstí, že kolem myšlenky domů ze slámy jsme potkávali samé nádherné lidi. Počínaje architektem a projektantem. Konče... Je to místo, kde energii svých rukou obtiskli do hlíny přátelé, do novoluňových trámů tesař vklínil kus svého života a stromového klidu, do slámy jsou utemované mnohé hluboké myšlenky lidových filosofů, speciální směs hliněných omítek je vykoupena rukama natěženým jílem s kapkou medoviny. Potrubím i dráty koluje humor, pod dlaždičkami v koupelně je zalepené echtovní reggae a v kamnech zazděné nějaké božstvo. Slamák je vsazen mezi vzrostlé stromy (učíme se mít je i při opravdu velkém větru za dobré přátele), zatímco v okolí se jen kácí a kupují klimatizace.

11.00
Luba Cvrk
Nosná sláma - praktické zkušenosti

Ke slámě jsem se dostal po dvou letech meditační praxe, všechno se to postupně vynořilo samo z Ticha. Ekologické stavby mě přitahují pro svou šetrnost k Zemi a k lidem využitím obnovitelných zdrojů a přírodních materiálů. Přišlo mi důležité přispět k rozvoji této alternativní cesty. Nikdy jsem nebyl kutil a neměl jsem žádné praktické zkušenosti ze stavebnictví. Líbí se mi jednoduché obyčejné domy, které pro svou základní funkci potřebují naprosté minimum technologie.

12.00
Marek Vlček
Rekonstrukce s využitím přírodních materiálů

Kouzlo hlíny a realizace staveb z přírodních stavebních materiálů jsou jeho zájmem, koníčkem i živobytím od roku 2000, kdy se přistěhoval s rodinou do hliněného domu v Lysovicích. Na základě osobní zkušenosti při obnově památkově chráněného domu vzniká značka HLINĚNÝ DŮM, se zaměřením na projekty a návrhy zdravých domů, na rekonstrukce památek, obchod s přírodními stavebními materiály, výrobu hliněných omítek a realizaci staveb s využitím tradičních řemeslných postupů.
Účastní se a pořádá přednášky i work-shopy, popularizuje a učí hlinařské řemeslo. Hledá nové možnosti a způsoby využití hlíny ve stavebnictví. V roce 2010 předává podnikání dceři Markétě a podporuje rodinnou značku hlavně v oblasti poradenství, zaškolení a technického dozoru.
Zkušenosti z přírodního stavitelství a vnímání souvislostí vztahů "člověk - dům", "člověk - domov" a "člověk - člověk" ho v posledních letech přivádí ke studiu a praktikování metody smírného řešení sporů mezi lidmi – mediaci. Věnuje se samostudiu transpersonální psychologie a objevování cest duchovního růstu. V této oblasti se cítí být amatér a učedník.
Těší ho být s rodinou a v dobré společnosti, žít harmonické vztahy a nechat se překvapovat, co zajímavého přinese nový den ;-)

» více informací
13.00
Oběd
 
14.30
Nitzan Iserovitch
Hluboko v hlíně

Pocházím z Haify v Izraeli. Přírodní stavitelství a dekorativní omítky jsou neoddělitelnou součástí mého života. Během posledních deseti let jsem se zúčastnil projektů restaurování historických budov a realizací moderních novostaveb v přírodním duchu. Jsem podnikatel, eko- stavitel, řemeslník, projektový manažer, výzkumník a učitel. Po deseti letech práce v oboru jsem se rozhodl cestovat po světě a sdílet svou vášeň a vědomosti k propagaci přírodních staveb v těch částech světa, kde jsou nejvíce potřeba, a kde mohou změnit životy lidí. Mou vizí je vytvářet projekty komunitního bydlení a veřejného prostoru, propojovat lidi, poskytovat jim dovednosti a znalosti. Chci inspirovat a pomáhat tvořit společná díla v přírodním duchu.

» více informací
» Facebook
15.30
Prezentace ekologicky šetrných firem
 
17.00
Marek Rabik
Práca vedomých remeselníkov s úctou k prírode, Strojní omítání

Pred pár rokmi som pochopil, že práca, ktorú robíme, môže mať oveľa hlbší zmysel a môže nás skutočne napĺňať . Tak som ukončil prácu manažéra a začal som hľadať novú cestu. Od dreva som sa dostal k slame, od slamy k hline, od hliny ku peciam, a to bol už len kúsok, aby to celé do seba zapadlo a vznikol celok - Prírodne Staviteľstvo. Nedávno som spoluzaložil remeselné družstvo Bývame Zdravo, kde stále hľadám spôsob ako vytvoriť trvalo udržateľný fungujúci systém s ohľadom na pracovníkov, prírodu a v konečnom dôsledku aj na zákazníka. Chcem v ňom spojiť moje skúsenosti v oblasti riadenia firmy, vytvoriť spravodlivé fungovanie a priestor pre vedomých, šťastných a spokojných „družstevníkov“. Budem veľmi rád, ak sa aj prostredníctvom družstva, opäť dostanú do povedomia „remeselníci“, ako ľudia s veľkou hodnotou pre spoločnosť.

» více informací
18.00
Diskuzní panel zúčastněných odborníků
Profesionalizace, inovace a konkurenceschopnost přírodního stavitelství
19.00
Večeře
 
20.00
Afterparty
Prostor pro setkání a třeba i tanec. Workshop hliněných omítek s Vlastikem Baránkem

Neděle
11. 3. 2018

9.00
Honza Křivonožka
Akumulační kamna: Efektivní a zdravé topení. Možnosti kombinací funkcí a tvarů.

Jsem kamnář a stavím výhradně jen těžké akumulační stavby či sporáky a to nejčastěji do domů, které jsou navrženy s inspirací v přírodním stavitelství. Taková kamna umí zdravým sálavým teplem vytápět celý dům. Topidla, která stavím, mohou být čistě akumulační a sálavá, či kombinovaná s teplovodním výměníkem. Moje cesta k řemeslům začala v roce 2009, kdy jsem žil v Zaježové (www.zajezka.sk) a zjistil, že něco jako kamna má smysl jak do starých domů, tak zejména do nových nizkoenergetických staveb. Pobývám v Dolejších Kunčicích, kde jsem v duchu přírodního stavitelství opravil starý sudetský dům, ve kterém jsou kamna a sporák jediným topením. Rád experimentuju s tvary kamen a hledám funkční vychytávky a originální řešení a taky rád spolupracuju s neziskovkama.

» více informací
» webové stránky
10.00
Pavel Podruh
Český ostrovní dům

Založil projekt Český ostrovní dům, jehož misí je akcelerace nástupu udržitelnějších technologií do běžných domácností a rozvoj obnovitelných zdrojů. Spojením plně funkčních, pokrokových a důmyslných řešení hledá se svým týmem možnosti budoucího lidského nakládání s přírodními zdroji a snaží se zažehávat veřejnou poptávku. Po studiu v USA procestoval svět, získal se svou kapelou cenu Anděl, prošel managerskými pozicemi ve velkých korporacích, založil a úspěšně prodal vlastní start-up a nyní se naplno věnuje projektu Český ostrovní dům.

» více informací
» webové stránky
11.00
Otakar Chochola
Feng -Shui, Kvalita prostoru v proměnách času

je zakladatelem České školy Feng Shui a zároveň jejím hlavním lektorem. K umění Feng Shui jsem se dostal v roce 1997, kdy jsem se ze zvědavosti zúčastnil mezinárodního festivalu Feng Shui v Praze, konaného pod záštitou mistra Rogera Greena. Jako architekta mě zaujala možnost léčit prostor a lidi ve vzájemné souvislosti. Svoji praxi a studium jsem spojil s učením umění Tai Ji Quan a Qi Gong, kterým se od stejné doby intenzivně věnuji. Pod vedením mých učitelů Feng Shui: Rogera Greena, Adalberta Nellisena, mistra Borise Michajloviče Brina a Evy Joachimové jsem dospěl k otevření vlastní konzultační praxe a později k založení České školy Feng Shui. v naší škole jsme spolu s Davidem Eyerem vychovali již stovky odborníků v dané oblasti. Mým krédem v oblasti vzdělání Feng Shui je kladení důrazu na podporu osobního růstu a poznání a dosažení zlepšování vlastní situace – osobní kultivace.

» více informací
» webové stránky
12.00
Michal Kravčík
Obnovme si dážď

Michal Kravčík tvrdí, že stará vodná paradigma vypustila vodu z uzavretých vodných cyklov a vysušila pôdu. Cieľom je zachovať čo najviac dažďovej vody v ekosystémoch, tam, kde dažďová voda padne, aby mohla vsiaknuť do pôdy, doplniť podzemnú vodu a vypariť sa do atmosféry, aby sa planéta Zem neprehriala. Založil združenie Ľudia a voda (1993), ktoré rozpracovalo mnohé inovatívne programy vody a ozdravovanie klímy Modra alternatíva -1995, Vodný les – 2005, Nová vodná paradigma – 2007, Vládny program revitalizácie krajiny – 2010, Globálny akčný plán obnovy malých vodných cyklov a klímy – 2015. Jeho organizácia získala EÚ – US cenu pre rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie pri príležitostí 50. výročia Maršalovho plánu pre Európu – 1998. Kravčík je nositeľom Goldmanovej environmentálnej ceny - 1999. O inovatívnych riešeniach ozdravovania klímy prednáša po celom svete. Teraz s kolegami rozvíja kampaň Rain for Climate.

» více informací
» webové stránky
13.00
Ukončení konference
 
13.15
Oběd
 


Pozvánka ke stažení

Místo konání

KZ Domovina
Na Maninách 1525/32a
170 00 Praha 7-Holešovice


Registrace »

KZ Domovina najdete v pražských Holešovicích 100 metrů od tramvajové zastávaky Maniny.

Více informací »

Ubytování v blízké lokalitě:

Ubytovna Holešovice »
(cca 500 m od místa konání, ceny od 160 kč/osoba/noc)

Extol Inn Hotel »
(cca 400 m od místa konání, ceny od 400 Kč/osoba/noc. Máme zde vyjednanou 20% slevu pro účastníky konference. Pokud budete mít zájem o toto ubytování, nepřihlašujte se přes registrační formulář, ale na brozova@extolinn.cz Uveďte do poznámky, že jste účastníci Konference Stavby z přírodních materiálů 2018)

Airbnb »
(hledejte v lokalitě Holešovice, ceny od 350/ osoba/noc)

Další hotely a hostely na Praze 7 »

Spolujízda

Spolujízda na konferenci - Stavby z přírodních materiálů 2018 více informací

Dojmy z minulého ročníku

Přátelé, vězte, ono to půjde! už to není jen sen, je to realita. Je nás tolik! Kulturně kreativních, či jak jinak nazvat to „ tribu“ zúčastněných. Zajímavých, zázračných, nadšených, aktivních, co chtějí žít jinak. Pohled na tu masu krásných lidí mě dojal a z konference si odnáším jistotu, že „Nový věk“ je opravdu tady. Tolik nádherných projektů, skupin, záměrů, vizí! Cítím vděčnost, že jsem mohla být toho všeho součástí a děkuji pořadatelům (o.s. Baobaby) za tak přínosnou akci! Jsem zvědavá na všechny ty krásné věci, které se v naší zemi díky těmto lidem zrealizují.Číst více »

Atmosféra minulého ročníku

Registrace na konferenciCena konference:


(pokud přihlašujete více osob uveďte jejich jména do komentáře)
Doporučujeme zúčastnit se celé konference, která je tématicky uspořádaná tak, aby poskytla komplexní informace o tématu - Stavby z přírodních materiálů.
Registraci nenechávejte na poslední chvíli. Minulé ročníky byly vždy vyprodané.

-->

Kontakt

Neváhejte nám napsat vaše dotazy ohledně konference Stavby z přírodních materiálů 2018.


Organizátor

Viktor Karlík
stav.baobaby@gmail.com
605 371 737